Majlis Perasmian Kolej Kediaman Ungku Aziz

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Bismillahir Rahmanir Rahim Salam Sejahtera Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga, para sahabat Baginda, para Tabiin dan para Ulama. 2. Alhamdulillah Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat dan inayat dariNya jua, Beta dapat berangkat untuk … Read full speech

Konvensyen Perdana Anjuran Biro Tatanegara

“INSTITUSI RAJA : MEMPERKUKUH IDENTITI BANGSA – MEMPERTEGUH PERPADUAN WARGA” Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahir Rahmanir Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah menentukan darjat dan kemuliaan serta tugas dan tanggung jawab di kalangan makhluk Nya. Ya Allah, Tuhan yang memerintah semesta alam, hamba Mu melafazkan kalimah kesyukuran atas anugerah rahmat Mu memungkinkan … Read full speech

Raffles Education Group Graduation 2004

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahir Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga, para sahabat Baginda, para Tabiin, para Ulama dan kepada seluruh kaum Muslimin dan Muslimat. 2. Alhamdulillah Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat dan inayat … Read full speech

Persidangan Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak Kali Ke 148

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad Salallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta para Tabiin dan para Ulama’. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat, inayat dan izinNya juga, Beta dapat berangkat untuk mempengerusikan Persidangan … Read full speech

Majlis Penutup Dan Penyampaian Hadiah Pertandingan Kedai.kom Wilayah Utara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta para Tabiin dan para Ulama. 2. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan limpah rahmat dan inayat dari Nya jua, Beta dapat berangkat … Read full speech

Majlis Pelancaran Bulan Berzakat Peringkat Negeri Perak Darul Ridzuan 1425H/2004M

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga, para sahabat Baginda, para Tabiin, para Ulama dan kepada seluruh kaum Muslimin dan Muslimat. 2. Alhamdulillah Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat dan inayat dariNya jua, … Read full speech

Majlis Perasmian Konvensyen Pendidikan Suluh Budiman – XIII

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad, Salallahu Alai Wassalam serta kepada para keluarga dan para sahabat Baginda. Selawat dan salam juga ditujukan kepada para tabiin, para syuhada dan para ulama. 2. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan … Read full speech