Persidangan Ke 156 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat, inayat dan … Read full speech

Forum Khas Melayu Islam Beraja

‘KECEMERLANGAN INSTITUSI BERAJA’ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Pemerintah semesta alam, Maha Berkuasa – Maha Mengetahui, lalu memilih dari kalangan Makhluk Nya untuk dikurniakan kebesaran – untuk diamanahkan tanggung jawab. 2. Selawat dan kesejahteraan ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, semulia-mulia kejadian. Demikian … Read full speech

Hari Penghargaan 2006

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan semesta alam yang memiliki segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, para keluarga dan para sahabat Baginda, seterusnya kepada sekalian para ulama dan para tabiin. Semoga memperoleh ihsan di … Read full speech

Hari Penghargaan 2006 Sekolah Menengah Sultan Yussuf, Batu Gajah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan semesta alam yang memiliki segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, para keluarga dan para sahabat Baginda, seterusnya kepada sekalian para ulama dan para tabiin. Semoga memperoleh ihsan di … Read full speech

Istiadat Konvokesyen Universiti Malaya 2006 Bahagian Keempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala; Tuhan yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Beta … Read full speech

Istiadat Konvokesyen Universiti Malaya 2006 Bahagian Ketiga

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala; Tuhan yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Beta … Read full speech

Istiadat Konvokesyen Universiti Malaya 2006 Bahagian Kedua

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala; Tuhan yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Beta … Read full speech

Majlis Hari Penghargaan Tahun 2006 The Malay College Kuala Kangsar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan semesta alam yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda seterusnya kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari … Read full speech

Persidangan Ke 155 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat, inayat dan … Read full speech

Perasmian Istiadat Perbarisan Diraja Dan Pengurniaan Watikah Tauliah Pegawai Kadet Pasukan Awam (PALAPES IPTA) Kali Ke 25

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat … Read full speech