Seminar Wakaf: Penjana Pembangunan

 

Bismillahi Rahmani Rahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diriwayatkan oleh At-Thabrani akan sabda Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam bahawa pada akhir zaman kelak, manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunia.

2. Sabda tersebut adalah peringatan amat penting. Peringatan yang wajib dijadikan panduan dalam merangka program membangunkan ummah. Penguasaan harta dan kekayaan adalah sebahagian dari ajaran yang dianjurkan oleh Islam asalkan cara membina kekayaan itu menepati keperluan syarak. Malah sabda tersebut memberikan peringatan bahawa menyediakan harta itu adalah salah satu prasyarat untuk membina ummah yang kuat, dinamik, dihormati dan disegani.

3. Hari ini, bukan tidak ada negara Islam yang kaya; hari ini, bukan tidak ada individu Islam yang kaya. Realitinya, hari ini, terdapat negara Islam yang dilimpahkan dengan pelbagai sumber kekayaan, dan hari ini terdapat individu Islam secara peribadi yang memiliki kekayaan. Namun kekayaan kurniaan ILAHI itu masih belum berupaya membolehkan negara-negara Islam mencapai martabat untuk dikategorikan telah mencapai status negara maju; sementara kekayaan umat Islam, begitu tertumpu pada bilangan kecil keluarga dan individu tertentu, tanpa taburan yang lebih saksama, meletakkan ummah secara menyeluruh, masih berada di persisiran dalam gelombang pembangunan global. Malah berlakunya ironi, bahawa terdapat peratusan tinggi ummah yang miskin dalam negara yang dirahmati dengan pelbagai sumber kekayaan. Sementara itu, individu yang mendapat nikmat kekayaan, leka mengamalkan budaya bermewah-mewah dan budaya bermegah-megah, budaya tidak produktif, budaya yang mencerminkan pembaziran; keadaan yang berlaku ini amat bercanggah dengan semangat dan pengajaran yang terkandung dalam ayat 7 surah 59, (Al-Hasyr) bermaksud:

Apa saja harta rampasan yang diberikan ALLAH kepada Rasul Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk ALLAH, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu……”

4. Dasar Ekonomi Baru yang diperkenalkan di negara ini bertujuan murni, dalam semangat mahu mengimbangkan agihan ekuiti di kalangan ummah. Kongres Ekonomi Islam Kedua dianjurkan dalam tahun 1972, berlangsung ketika Dasar Ekonomi Baru, baru diperkenalkan. Antara resolusi yang dirumuskan oleh Kongres Ekonomi Islam Kedua adalah hasrat mahu menyamakan kedudukan ekonomi umat Islam dengan bukan Islam. Kongres tersebut telah memohon agar Majlis Raja-Raja dan Majlis Agama Islam melakukan kajian mengenai segala hukum Islam dan menolak fahaman salah yang boleh menghalang kemajuan umat Islam di bidang ekonomi. Nyatalah kesedaran akan pentingnya diperkukuhkan ekonomi ummah telah lama berakar.

5. Kesedaran akan pentingnya diimbangkan pemilikan sumber kekayaan di kalangan ummah senantiasa diberikan perhatian oleh Raja-Raja Melayu. Semasa berlangsungnya Mesyuarat Raja-Raja pada 24 Mei 1950, Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja menzahirkan pandangan terhadap impak dari segi pemilikan tanah terhadap orang-orang Melayu, susulan kepada program Penempatan Semula di bawah Rancangan Briggs. Dalam semangat tanggung jawab melindungi kepentingan ummah, ketika menurunkan tanda tangan persetujuan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957, Raja-Raja Melayu telah menggariskan tujuh wasiat. Raja-Raja Melayu amat menyedari bahawa kestabilan dan keharmonian hidup di bumi ini akan terancam jika kelemahan taraf ekonomi umat Melayu tidak diberikan pembelaan sewajarnya. Semangat untuk menjamin berlakunya perimbangan milik ekuiti di kalangan umat Melayu dicerminkan melalui kata-kata yang terkandung dalam wasiat kedua yang berbunyi:

“Kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu, selain gunung-ganang, tasik dan hutan simpan, TANAH SIMPANAN MELAYU sehingga nisbah 50 peratus, selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum lain.

6. Matlamat murni untuk memperimbangkan agihan ekuiti secara saksama yang terkandung di dalam Dasar Ekonomi Baru adalah selaras dengan semangat yang terkandung di dalam wasiat Raja-Raja Melayu. Banyak contoh pencapaian kejayaan melalui dasar tersebut yang tidak adil untuk dinafikan, terutama dari segi membina modal insan profesional, dari segi menambah kumpulan menengah Melayu dan Bumiputra. Ramai yang berada di dewan seminar ini adalah antara produk yang dihasilkan melalui program pembangunan modal insan Dasar Ekonomi Baru. Peniaga, usahawan serta profesional Melayu dan Bumiputera berjaya dilahirkan, migrasi desa ke bandar berlaku, sementara landskap serta infrastruktur di luar bandar bertukar wajah.

7. Dasar Ekonomi Baru mula dilukiskan wajah buruk apabila berlakunya kecurangan di peringkat pelaksanaan, lalu mencetuskan jurang di antara matlamat yang disasarkan dengan realiti pencapaian, terutama dari segi milik ekuiti. Akibatnya, matlamat mahu mengimbangkan agihan ekuiti di kalangan ummah gagal dicapai; sementara dasar murni yang tidak berdosa itu dipersalahkan, dijadikan sasaran kritikan, malah ada pihak yang sampai ke tahap, tergamak menghina dasar tersebut. Sedarilah! dasar tersebut tidak berdosa dan tidak pernah melakukan dosa, yang berdosa, adalah di kalangan mereka yang telah melakukan pelbagai penyelewengan di peringkat pelaksanaan. Akibatnya berlaku kerapuhan pegangan hak milik terutama di kalangan individu Melayu, lalu berlaku ketirisan hak milik harta, begitu juga ketirisan hak milik urus niaga bernilai tinggi.

8. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa hanya enam peratus dari kekayaan individu dan keluarga Melayu yang sempat sampai ke generasi ketiga, dan hanya dua peratus yang berkekalan melewati generasi ketiga. Pola daya tahan pemilikan ekuiti di kalangan individu yang begitu sementara sifatnya, akan memberi impak negatif dalam jangka panjang, boleh mengakibatkan ummah menerima nasib berdagang di bumi sendiri. Oleh itu, amatlah kritikal untuk difikirkan mekanisme lebih berkesan, yang dapat memberikan jaminan yang lebih lestari, agar secara keseluruhannya, pegangan ekuiti ummah, tidak begitu cepat dan tidak begitu mudah terhakis. Ini adalah satu cabaran. Cabaran ini menuntut kepada penerokaan strategi baru dengan memperkenalkan mekanisme yang lebih berkesan – mekanisme yang lebih kedap udara (airtight) demi menjamin ummah memiliki daya tahan menghimpun harta kekayaan yang berterusan meningkat, dan kekal dipegang dari generasi ke generasi.

9. Kejayaan sesuatu dasar, kaedah mahupun mekanisme amat dipengaruhi oleh instrumen pelaksanaan, sementara instrumen pelaksanaan pula amat dipengaruhi oleh sifat individu. Pengalaman pahit yang berlaku di masa lalu, disebabkan adanya individu yang bersifat pagar memakan padi, wajib dijadikan pengajaran. Betapa beberapa institusi yang diwujudkan untuk kepentingan ekonomi ummah, menghadapi masalah hingga muflis, terpaksa ditutup, terpaksa diselamatkan oleh Kerajaan, sedangkan segelintir individu yang melakukan pelbagai kecurangan terlepas bebas malah menimba keuntungan peribadi. Banyak nasi menjadi bubur – banyak nila tumpah ke susu. Jangan berlarutan ditangisi cerita duka. Kita tulis skrip baru – kita suntik keyakinan baru – kita terokai pendekatan baru – kita bina watak baru.

10. Ummah pada tahun 1433 Hijrah, perlu berani melakukan penghijrahan strategi, berhijrah dari kaedah berfokuskan individu kepada kaedah berasaskan institusi. Konsep wakaf korporat difikirkan sebagai satu alternatif yang berpotensi menggantikan kaedah sedia ada. Konsep yang sedang dirintis ini, menyuntik pendekatan urus niaga bersandarkan roh Islam, berpohon sifat-sifat amanah, jujur, ikhlas dan telus, sifat yang menginsafi akauntabiliti lebih tinggi, bukan sekadar kepada institusi dan ummah, tetapi lebih dari itu, berpegang kepada konsep iman dan takwa terhadap ALLAH Subhanahu Wata’ala.

11. Beta mengikuti secara dekat kesungguhan usaha yang sedang aktif dirintis oleh Yayasan IQRA bersama International Centre For Education in Islamic Finance (INCEIF) dengan kerjasama beberapa organisasi Islam dan Melayu, juga beberapa individu untuk merealisasikan konsep Wakaf Korporat. Penubuhan Wakaf Korporat adalah salah satu dari resolusi yang telah dirumuskan oleh Kongres Majlis Agama Islam Negeri-Negeri Malaysia yang bersidang pada 26 dan 27 September 2011. Konsep wakaf korporat juga adalah salah satu dari rumusan yang dipersetujukan dalam Kongres Ekonomi Islam Ketiga yang berlangsung pada 12 hingga 15 Januari 2009. Wakaf Korporat bertujuan untuk memenuhi agenda meningkatkan status ekonomi ummah secara berkekalan, berteraskan institusi.

12. Konsep wakaf bukannya baru. Di satu masa dahulu, wakaf berperanan sebagai sumber kekuatan ekonomi ummah hingga ummah tidak perlu terlalu bergantung kepada dana kerajaan. Usaha yang dirintis ini adalah untuk menghidupkan semula kaedah yang telah pernah mencipta kejayaan – kaedah yang telah disisirkan dan akhirnya dipinggirkan – menjadi mangsa – menerima nasib malang ekoran manipulasi kuasa penjajah. Konsep wakaf korporat telah dibuktikan kejayaannya di negara ini. Waqaf An Nur Corporation Berhad yang ditubuhkan pada 3 Ogos 2006, boleh dijadikan rujukan untuk diadaptasi di peringkat yang lebih luas.

13. Beta menyifatkan cetusan idea untuk menghidupkan wakaf korporat datangnya dari ILAHI sebagai pendekatan alternatif untuk membantu ummah mengatasi keadaan kritikal yang sedang dialami. Wakaf Korporat diyakini dapat berfungsi secara lebih berkesan dalam memenuhi agenda membangunkan ekonomi ummah. Ia adalah kaedah yang berupaya menampung lubang-lubang ketirisan yang pernah berlaku. Ia adalah jarum dan benang yang berupaya menjahit dan mencantumkan kembali dasar yang telah dirobek dan dikoyakkan oleh perbuatan-perbuatan menyimpang di masa lalu.

 

14. Setiap langkah baru bakal menghadap ujian – bakal berhadapan dengan cabaran; terutama untuk mendapatkan persefahaman, persetujuan, sokongan dan penyertaan. Pada pandangan Beta, dalam menyusun agenda untuk membangunkan wakaf korporat, perkara-perkara berikut wajib diberikan perhatian.

15. Pertama: Bahawa semua perkara menyentuh Islam dalam atur urusan kehidupan ummah di negara ini, terletak di bawah kuasa mutlak Raja-Raja. Oleh itu, restu perkenan dari Raja-Raja Melayu adalah prasyarat untuk memungkinkan rancangan yang murni ini dapat direalisasikan. Langkah mengangkat perkara ini untuk pertimbangan Persidangan Majlis Raja-Raja adalah langkah tepat.

16. Kedua: Persefahaman dan sokongan ulama wajib diperoleh. Perkenan Raja-Raja di atas sesuatu fatwa adalah tertakluk kepada perakuan Jawatankuasa Fatwa Negeri. Untuk itu usaha-usaha penerangan melibatkan ulama seperti yang diadakan dalam seminar ini perlu dianjurkan di negeri-negeri. Beta telah menitahkan supaya penerangan berhubung wakaf korporat dimasukkan dalam program tahunan muzakarah ulama di negeri Perak pada tahun ini.

17. Ketiga: Mendapatkan persefahaman Kerajaan di peringkat Persekutuan dan Negeri bahawa usaha ini tidak bertujuan untuk menyaingi segala usaha Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri. Di sebaliknya ia adalah usaha pelengkap dalam memenuhi agenda meningkatkan status ekonomi ummah.

18. Keempat: Wakaf Korporat hendaklah berimej dan berfungsi sebagai entiti korporat dan entiti urus niaga yang dapat menggabungkan seluruh ummah dengan keinsafan bahawa kelangsungan ummah secara menyeluruh lebih perlu diutamakan di bumi ini. Entiti korporat ini hendaklah dipastikan bebas dari sebarang pengaruh atau campur tangan politik kepartian. Wakaf korporat hendaklah diasaskan atas entiti politik yang neutral, berupaya menggabungkan seluruh ummah di bawah payung naungan Raja-Raja Melayu tanpa sebarang diskriminasi dan prejudis berunsur politik kepartian, dipimpin dan diuruskan oleh individu yang bebas dari stigma politik kepartian.

19. Kelima: Tenaga penggerak dan tenaga pengurusan yang diberi amanah untuk mengendalikan wakaf korporat hendaklah dari kalangan individu berintegriti tinggi, menghayati semangat Fisabilillah, berkhidmat tulus kerana ALLAH, di jalan ALLAH, semata-mata kerana ALLAH Subhanahu Wataala. Wakaf Korporat bukannya lubuk untuk membina kekayaan peribadi, kekayaan keluarga atau kekayaan kelompok. Wakaf Korporat bukan tempat untuk berbelanja muncah dan berbudaya mewah; wakaf korporat bukan tempat untuk mendapatkan imbuhan peribadi secara keterlaluan, jauh sekali untuk mengaut keuntungan peribadi. Elemen-elemen amanah, luhur, telus dan ikhlas adalah kemestian dengan mengamalkan disiplin sifar toleransi terhadap sebarang skandal, berpegang semangat yang pernah diseru oleh Rasulullah Sallallahu Alai Wassalam yang meletakkan status para peniaga yang jujur dan amanah sejajar dengan para wali, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Wakaf Korporat adalah rumah untuk menempatkan individu yang sedia berkorban dan sedia bersedekah tanpa memikirkan imbuhan duniawi.

20. Sama-samalah kita memohon petunjuk dan rahmat ILAHI supaya mempertemukan kita dengan Siratul Mustaqim. Sama-samalah kita menzahirkan rasa keagungan kasih kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, para sahabat dan keluarga Baginda, kepada para Tabiin dan para ulama, kepada roh para guru dan begitu juga kepada roh ibu bapa di kalangan kita yang telah kehilangan mereka, dengan membacakan Surah Al Fatihah. AL FATIHAH.

21. Dengan kebesaran dan keberkatan kalimah Bismillahi Rahmani Rahim, Beta melafazkan pembukaan Seminar Wakaf: Penjana Pembangunan.

Wabillahi taufik

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

%d bloggers like this: