Istiadat Perbarisan Jubli Emas Kor Kesihatan Diraja

Angkatan Tentera, ditubuhkan oleh setiap negara, bertujuan untuk mempertahankan negara daripada sebarang pencerobohan.  Sesungguhnya, ALLAH Subhanahu Wata’ala memberikan peringatan agar manusia menyediakan satu angkatan tentera yang kuat lagi lengkap, berkeadaan siaga menghadapi musuh seperti yang difirmankan dalam Surah Al-Anfaal ayat 60 bermaksud:   “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang … Read full speech