Perasmian Bangunan Arkib Negara Malaysia Negeri Perak

“MENGHADAPI ERA MASYARAKAT BERMAKLUMAT” Arkib ialah tempat menyimpan naskhah-naskhah, rekod umum dan dokumen-dokumen sejarah sesebuah negara,[1] berperanan sebagai pusat sumber rujukan.  Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629), mentakrifkan arkib bererti ‘rekod yang dipelihara bagi nilai kebangsaan atau sejarahnya yang kekal dan lama bertahan atau kedua-duanya’.[2]  Bahan-bahan yang disimpan di dalam arkib mempunyai ciri-ciri kesahihan (authenticity), … Read full speech