Majlis Konvokesyen Kedua Puluh Tiga Peperiksaan Sijil Amalan Guaman

Salam Sejahtera   Keahlian sebagai seorang pengamal undang-undang berkembar dengan tanggungjawab yang besar lagi berat; tanggungjawab yang perlu dipenuhi secara berintegriti kepada sistem keadilan, kepada profesion undang-undang, kepada mahkamah, kepada peguam yang berperanan sebagai pendakwa atau peguam bela, kepada rakan peguam yang lain dan kepada klien. Amalan profesional yang asas yang perlu dimiliki oleh seorang … Read full speech

Majlis Konvokesyen Kedua Puluh Dua Peperiksaan Sijil Amalan Guaman

Lima ratus empat puluh lapan (548) orang calon, layak dianugerahkan Sijil Amalan Guaman untuk sesi Konvokesyen kali kedua puluh dua ini.¬† ¬†Sebahagian daripada saudara-saudari selepas ini, akan terus terlibat dalam profesion perundangan, samada sebagai pengamal undang-undang, baik di sektor awam mahupun di sektor swasta; ada di kalangan saudara-saudari yang cenderung mahu melakukan kajian, penyelidikan dan … Read full speech