Majlis Konvokesyen Kedua Puluh Empat Peperiksaan Sijil Amalan Guaman Lembaga Kelayakan Profession Undang-Undang Malaysia

‘KEDAULATAN UNDANG-UNDANG’ Salam Sejahtera. Seramai 664 orang graduan lulus Peperiksaan Sijil Amalan Guaman tahun 2018, melayakkan saudara saudari diterima sebagai pengamal undang-undang di negara ini. Majoriti saudara saudari berada dalam zon usia dua puluh lima tahun pertama menempuh perjalanan hidup.  Sepanjang menempuh 25 tahun pertama perjalanan meraut usia, elemen-elemen keluarga, jiran tetangga, rakan seangkatan (peer … Read full speech

Majlis Konvokesyen Kedua Puluh Tiga Peperiksaan Sijil Amalan Guaman

Salam Sejahtera   Keahlian sebagai seorang pengamal undang-undang berkembar dengan tanggungjawab yang besar lagi berat; tanggungjawab yang perlu dipenuhi secara berintegriti kepada sistem keadilan, kepada profesion undang-undang, kepada mahkamah, kepada peguam yang berperanan sebagai pendakwa atau peguam bela, kepada rakan peguam yang lain dan kepada klien. Amalan profesional yang asas yang perlu dimiliki oleh seorang … Read full speech

Majlis Konvokesyen Kedua Puluh Dua Peperiksaan Sijil Amalan Guaman

Lima ratus empat puluh lapan (548) orang calon, layak dianugerahkan Sijil Amalan Guaman untuk sesi Konvokesyen kali kedua puluh dua ini.   Sebahagian daripada saudara-saudari selepas ini, akan terus terlibat dalam profesion perundangan, samada sebagai pengamal undang-undang, baik di sektor awam mahupun di sektor swasta; ada di kalangan saudara-saudari yang cenderung mahu melakukan kajian, penyelidikan dan … Read full speech