Mesyuarat Dewan Negara Perak Ke 169

Dengan penentuan dan izin ALLAH Subhanahu Wata’ala, mesyuarat Dewan Negara Perak kali ke169 dapat dilangsungkan pada petang ini. 2.      Beta menzahirkan penghargaan kepada ahli-ahli Dewan Negara yang telah memenuhi peranan dan menyempurnakan tanggungjawab sebaik mungkin, membantu mendaulatkan institusi kesultanan di negeri Perak Darul Ridzuan.  Beta memberikan perkenan melantik semula ahli-ahli Dewan Negara Perak (Yang Bukan … Read full speech

Mesyuarat Dewan Negara Perak Ke 168

      Dengan izin dan rahmat daripada ALLAH Subhanahu Wata’ala, mesyuarat Dewan Negara Perak kali ke168 dapat dilangsungkan.   Dengan penentuan ILAHI, Beta telah diamanahkan untuk menyempurnakan tanggungjawab, fungsi dan tugas Yang di-Pertuan Agong dari 2 November hingga 31 Disember 2018, dan dari 7 Januari hingga 30 Januari 2019. Beta menzahirkan penghargaan kepada Duli … Read full speech

Mesyuarat Dewan Negara Perak ke 167

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh   Alhamdulillah Beta bersyukur ke hadrat ILAHI, kerana dengan izin daripada Nya juga, mesyuarat Dewan Negara Perak kali ke 167 dapat dilangsungkan pada pagi ini.   Sesungguhnya segala yang bermula itu akan berakhir, setiap yang kuat tetap memiliki kelemahan, dan setiap yang hidup pasti akan mati. Firman ALLAH Subhanahu … Read full speech