Majlis Penyampaian Derma Kepada Tabung Bantuan Mangsa Banjir Dan Pelepasan Sukarelawan Negeri Perak Dan Sukarelawan Universiti Malaya Ke Negeri Johor

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Dengan segala kerendahan diri – dengan penuh hormat takzim, … Read full speech