Persidangan Ke-174 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak

Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan sehingga ke hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin dari Allah Subhanahu Wata’ala jua, … Read full speech