Majlis Penutupan Rasmi Festival Puisi Dan Lagu Rakyat Antarabangsa Pangkor Ke-2

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, juga kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin dan … Read full speech

Majlis Sambutan Maal Hijrah 1433 Peringkat Negeri Perak Darul Ridzuan

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam; demikian juga ke atas ahli keluarga dan para sahabat Baginda; seterusnya ke atas para tabiin dan para ulama; semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI … Read full speech

International Humanitarian Conference 2011 Organised By Mercy Malaysia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Distinguished guests, ladies and gentlemen, Oftentimes, we hear of wonderful tales of heroism in the midst of natural disasters, when ordinary men and women forget their own difficulties, risk all and rise to meet overwhelming challenges. Imagine though what it is like to have to do this again and again. … Read full speech

Anjuran Bersama Midas Dan Universiti Pertahanan Malaysia

“HUBUNGAN TENTERA DENGAN AWAM” Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maha Suci ALLAH yang di tangan Nya segala kerajaan, Maha Suci ALLAH yang Maha Kuasa atas segala sesuatu; Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.[1] 2. Hamba-Mu ini dengan … Read full speech

Majlis Santapan Bersama Kerabat Diraja Perak

  Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wababarakatuh. Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, serta kepada para Tabiin dan para ulama; semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat dan izin … Read full speech

Persidangan Ke 177 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi ALLAH, Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus pelbagai urusan; ALLAH yang menambahkan pada ciptaan Nya apa yang dikehendaki Nya; sesungguhnya ALLAH Maha Kuasa atas segala sesuatu[1]. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan … Read full speech

Istiadat Konvokesyen Universiti Malaya Kali Kelima Puluh, Bahagian Keempat

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala, Tuhan yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, begitu juga kepada para Tabiin dan para ulama; semoga memperoleh ihsan sehingga hari kebangkitan. 2. … Read full speech

Istiadat Konvokesyen Universiti Malaya Kali Kelima Puluh, Bahagian Ketiga

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala, Tuhan yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, begitu juga kepada para Tabiin dan para ulama; semoga memperoleh ihsan sehingga hari kebangkitan. 2. … Read full speech

Istiadat Konvokesyen Universiti Malaya Kali Kelima Puluh, Bahagian Kedua

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala, Tuhan yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, begitu juga kepada para Tabiin dan para ulama; semoga memperoleh ihsan sehingga hari kebangkitan. 2. … Read full speech

Kongres Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji tertentu bagi ALLAH Subhanahu Wata’ala yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bagi Nya (pula) segala puji di akhirat, dan Dialah saja Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuan Nya.[1] Hamba-Mu ini, dengan hati yang bening – ingatan yang … Read full speech