Majlis Pengurniaan Watikah Yang Di Pertua dan Ahli-Ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, Hakim-Hakim Mahkamah Syariah Negeri Perak.

Beta menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPK), serta ahli-ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak atas perkhidmatan yang telah diberikan di dalam memenuhi amanah dan tanggungjawab sepanjang tempoh keahlian mereka pada penggal yang lalu, dari tahun 2015 sehingga tahun 2018.  Beta mengalu-alukan ahli-ahli yang dilantik bagi penggal … Read full speech