Majlis Wacana Perpaduan Ummah Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka

“PERPADUAN UMMAH; HARAPAN, REALITI DAN CABARAN” Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala. Salawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, juga ke atas keluarga dan para sahabat Baginda; seterusnya ke atas para tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan sehingga hari kebangkitan. 2. Dewan Bahasa … Read full speech

Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1434 Hijrah/2013 Masehi

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wataala yang telah mengutus seorang Rasul, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.[1] Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alai Wassalam itu suri teladan yang baik bagi mu (ia itu) bagi orang yang mengharap (rahmat) ALLAH dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut … Read full speech