Majlis Ramah Mesra Menjelang Tahun Baru Cina

Assalamualaikum Salam Sejahtera. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin Nya juga, Beta dapat berangkat ke Majlis Ramah Mesra Menjelang Tahun Baru Cina pada petang ini. Pada hemat Beta, Majlis ini mencerminkan empat perkara: 2. Pertama: ia memperlihatkan negara dan warga Malaysia mengiktiraf kehadiran pelbagai budaya. Tarikh satu (1) Januari 2007, disambut oleh warga … Read full speech

The University Of Malaya Academy Of Islamic Studies Silver Jubilee Celebration

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin dan rahmat dari Nya juga, Beta dapat berangkat hadir untuk menyempurnakan perasmian Majlis Sambutan Jubli Perak Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada pagi ini. All praise and gratitude to Allah the Almighty. Salutations upon the Holy Prophet Muhammad, peace … Read full speech

Persidangan Ke 157 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat, inayat dan … Read full speech

Majlis Penyampaian Derma Kepada Tabung Bantuan Mangsa Banjir Dan Pelepasan Sukarelawan Negeri Perak Dan Sukarelawan Universiti Malaya Ke Negeri Johor

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Dengan segala kerendahan diri – dengan penuh hormat takzim, … Read full speech

Majlis Penyampaian Derma Kepada Tabung Bantuan Mangsa Banjir Dan Pelepasan Sukarelawan Negeri Perak Dan Sukarelawan Universiti Malaya Ke Negeri Johor

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Dengan segala kerendahan diri – dengan penuh hormat takzim, … Read full speech