Persidangan Ke 153 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat, inayat dan izin … Read full speech

Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa “Etika Profesion / Professional Ethics”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, demikian juga kepada ahli keluarga dan para sahabat Baginda; seterusnya kepada para tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan dari Allah Subhanahu Wata’ala sehingga ke hari kebangkitan. 2. Beta … Read full speech

Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Perak 1427 Hijrah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, demikian juga ke atas ahli keluarga dan para sahabat Baginda; seterusnya ke atas para Tabiin dan para ulama. 2 Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin dan limpah rahmat … Read full speech

Majlis Konvokesyen Ke-11 Peperiksaan Sijil Amalan Guaman Lembaga Kelayakan Profesion Undang-undang, Malaysia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan limpah rahmat dan izin dari Nya juga, Beta dapat berangkat hadir untuk menyempurnakan acara penyampaian sijil serta hadiah di Majlis Konvokesyen Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang Malaysia. 2. Dengan penganugerahan Sijil Amalan Guaman ini, para graduan telah diiktiraf memenuhi kriteria akademik dan keperluan ikhtisas … Read full speech