Majlis Perasmian Bengkel Pengurusan Bersepadu Sungai Perak

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat, … Read full speech

Perasmian Persidangan Speaker-speaker Dewan Parlimen Dan Dewan Undangan Negeri Seluruh Malaysia Kali Yang Ke-35

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat dan … Read full speech

Empowerment Of Women Seminar Rotary Club Of Greentown

“Empowering Women” Good morning Ladies and Gentlemen. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin dan rahmat dari Nya juga, Beta dapat berangkat untuk menyampaikan titah di Seminar “The Empowerment of Women” anjuran Kelab Rotary Green Town, Ipoh. Kebetulannya dunia mengiktiraf hari Ahad kedua setiap bulan Mei sebagai Hari Ibu. Kita berhimpun pada hari Ahad … Read full speech

Perasmian Pejabat Pentadbiran Agama Islam Slim River

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahi Rahmani Rahim. Salam Sejahtera Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat, … Read full speech

Persidangan Ke 154 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat, inayat dan … Read full speech

Hari Keputeraan Yang Ketujuh Puluh Lapan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yussuf Izzuddin Shah Ghafarullahu-lah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala; Tuhan Maha Berkuasa lagi Maha Mengetahui di atas segala sesuatu – lalu memilih dari kalangan makhluk Nya untuk dikurniakan darjat dan dianugerahkan kemuliaan. Hamba-Mu berdiri dengan segala kerendahan sifat, dengan ingatan yang bening – dengan hati yang hening, menzahirkan setulus kalam … Read full speech

Majlis Sambutan Maulidur Rasul Tahun 1427 Hijrah Dan Majlis Penyampaian Hadiah Menghafaz Al-Quran Peringkat Negeri Perak

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah, tuhan semesta alam. Tuhan yang telah mengutus seorang Rasul Junjungan untuk memandu manusia ke jalan yang diredai. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, serta para Ulama dan para Tabiin. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke … Read full speech

Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak Darul Ridzuan Ke-11

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Yang Dipertua Dewan Negeri Alhamdulillah BETA bersyukur ke Hadrat Allah Subhanahu WaTa’ala kerana dengan limpah kurnia dan izin Nya juga, BETA dapat berangkat untuk menyempurnakan Perasmian Penggal Ketiga Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak Darul Ridzuan Yang Kesebelas. Persidangan Dewan kali ini berlangsung pada masa Dewan Rakyat Malaysia masih membahaskan usul … Read full speech

Kongres Tahunan Ke-49 Persatuan Bola Sepak Perak Darul Ridzuan (PAFA)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta para tabi’in, para ulama dan para syuhada. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan … Read full speech