Launch Of CIMB Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Beta bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dari Nya juga, Beta dapat berangkat untuk menzahirkan titah di majlis perasmian pada hari ini. It gives me great pleasure to speak at today’s launch of CIMB Principal Islamic Asset Management. This is indeed another great milestone for … Read full speech

Opening Ceremony Of “Disclosure” – Works Of Ahmad Zakii Anwar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin dan rahmat dari Nya juga, Beta dapat berangkat hadir untuk menyempurnakan perasmian bersempena dengan pameran “Disclosure” yang mengetengahkan hasil karya Ahmad Zakii Anwar pada petang ini. 2. It is a pleasure for me to be here this evening to … Read full speech

Hari Penghargaan 2008 Sekolah Menengah Sultan Yussuf, Batu Gajah Dan Perasmian Dewan Sultan Yussuf

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan semesta alam yang memiliki segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, para keluarga dan para sahabat Baginda, seterusnya kepada sekalian para ulama dan para tabiin. Semoga memperoleh ihsan di … Read full speech

Majlis Sembah Menghadap Orang Besar Jajahan Negeri Perak Dan Pegawai-pegawai Tadbir Agama Daerah Negeri Perak

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahi Rahmani Rahim Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 24hb. Jun 2008, ketika merasmikan Pembukaan Penggal Pertama, Dewan Undangan Negeri Kedua Belas, memperingatkan lima (5) perkara menyentuh Islam: Pertama: Islam adalah agama yang diberikan pengiktirafan khusus dalam Perlembagaan Negara, diiktiraf sebagai agama rasmi dengan diberikan keistimewaan … Read full speech

Majlis Anugerah Cemerlang Tahun 2008 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Melati

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan semesta alam yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda seterusnya kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari … Read full speech

Hari Ucapan Dan Penyampaian Hadiah Tahun 2008 The Malay College Kuala Kangsar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan semesta alam yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda seterusnya kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari … Read full speech

Persidangan Ke 161 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat, inayat dan … Read full speech

Universiti Teknologi Petronas

The Challenges of Human Capital Development Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam; Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Adil lagi Maha Saksama, lalu menyeru supaya para hambaNya melaksanakan keadilan dan sama sekali menjauhi kezaliman. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, … Read full speech

Hari Keputeraan Yang Kelapan Puluh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yussuf Izzuddin Shah Ghafarullahu-lah

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala; Tuhan Pemerintah semesta alam, lalu memilih dari kalangan makhluk Nya untuk dikurniakan darjat dan di anugerahkan kemuliaan. Dengan kerendahan sifat – kelemahan kudrat, dengan hati yang bening – dengan ingatan yang hening, Hamba Mu melafazkan seikhlas kalimah dari denyut nadi … Read full speech

Conference Of Malaysian Judges

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam; Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Adil lagi Maha Saksama, lalu menyeru supaya para hambaNya melaksanakan keadilan dan sama sekali menjauhi kezaliman. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, … Read full speech