The National Mark Of Malaysia Brand Award Presentation, Forum & Launch Of The “Brand Transformer”

MANAGING OUR NATIONAL SYMBOLS Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A very good morning Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen: I am very happy to be here this morning, and I would like to thank the organisers for the kind invitation to address you again. It always gives me immense pleasure to see dynamic Malaysian men, … Read full speech

Merdeka Award

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan limpah rahmat dari Nya juga Beta dapat berangkat ke Majlis Pengumuman Penerima Anugerah Merdeka 2012 pada petang ini. As you may know, each year the Merdeka Award is conferred on individuals and organisations whose excellent work and achievements have made … Read full speech

Istiadat Konvokesyen Universiti Malaya Kali Kelima Puluh Satu Bahagian Ketiga

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala, Tuhan yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan kesejahteraan ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, begitu juga kepada para Tabiin dan para ulama; semoga memperoleh ihsan sehingga hari kebangkitan. … Read full speech

Istiadat Konvokesyen Universiti Malaya Kali Kelima Puluh Satu Bahagian Kedua

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala, Tuhan yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan kesejahteraan ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, begitu juga kepada para Tabiin dan para ulama; semoga memperoleh ihsan sehingga hari kebangkitan. … Read full speech

Istiadat Konvokesyen Universiti Malaya Kali Kelima Puluh Satu Bahagian Pertama

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala, Tuhan yang menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan kesejahteraan ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, begitu juga kepada para Tabiin dan para ulama; semoga memperoleh ihsan sehingga hari kebangkitan. … Read full speech

Persidangan Ke-180 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak

Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan sehingga ke hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin dari ILAHI, Persidangan Majlis Agama … Read full speech

Sambutan Hari Raya Aidil Fitri 1 Syawal 1433h / 2012m

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walillah ilham. Alhamdulillah, sewajibnya kita melafazkan kalimah kesyukuran ke hadrat ILAHI yang telah melimpahkan rahmat membolehkan umat Islam di negara ini menyempurnakan ibadah di bulan Ramadhan dalam suasana negara yang aman lagi sejahtera; dan sama-sama pula menyambut Syawal dalam suasana riang bersama kaum … Read full speech

Launching Of The Book By Tan Sri Dr Munir Majid “9/11 And The Attack On Muslims”

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A very good morning Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen: I am very happy to be have been invited by Tan Sri Munir Majid to join you this morning. Many of you will agree with me that Tan Sri Munir is a Malaysian phenomenon. A quintessential renaissance man who has, … Read full speech

Majlis Perasmian Sekolah Kebangsaan Seri Samudera, Seri Manjung

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan sehingga ke hari kebangkitan. 2. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat … Read full speech

Razak School Of Government’s The Razak Lecture Series

“The Challenges of Governance in Contemporary Malaysia” Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera A very good morning, Excellencies, Ladies and Gentlemen. It is a great pleasure for me to be here this morning to deliver this lecture to such a distinguished audience. The Razak School of Government has been mandated to play … Read full speech