Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Kesenian: Simbolisme Dan Kerohanian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassallam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta para Tabiin dan para Ulama. 2. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin dan inayat dari Nya juga, Beta dapat berangkat ke … Read full speech

Majlis Penyampaian Hadiah Festival Sastera Kemerdekaan 2004

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan negara ini dengan keamanan dan kemakmuran. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassallam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta para Tabiin dan para Ulama. 2. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana … Read full speech

Majlis Perasmian Pejabat Pentadbiran Agama Islam, Parit Buntar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Salallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta para Tabiin dan para Ulama. 2. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin dan inayat dari Nya juga, Beta dapat berangkat ke … Read full speech

Persidangan Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak Kali Ke 147

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahi Rahmani Rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad Salallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta para Tabiin dan para ulama. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat, inayat dan izin Nya juga, Beta dapat berangkat untuk mempengerusikan … Read full speech

Majlis Perasmian Bangunan Mahkamah Majistret Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahi Rahmani Rahim Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta para Tabiin dan para Ulama. 2. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan limpah rahmat dan inayat dari Nya jua, Beta dapat berangkat … Read full speech

Konvokesyen Universiti Malaya Bahagian Keempat

Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala yang Maha Mengetahui dan Maha Menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. 2. Beta bersyukur ke hadrat … Read full speech

Konvokesyen Universiti Malaya Bahagian Ketiga

Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala yang Maha Mengetahui dan Maha Menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. 2. Beta bersyukur ke hadrat … Read full speech

Konvokesyen Universiti Malaya Bahagian Kedua

Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala yang Maha Mengetahui dan Maha Menguasai segala khazanah ilmu dan lautan pengetahuan. Selawat dan salam kepada Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. 2. Beta bersyukur ke hadrat … Read full speech