Perasmian Bangunan Mahkamah Syariah Parit Buntar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahir Rahmanir Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan semesta alam yang Maha adil lagi saksama. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, para keluarga dan para sahabat Baginda, seterusnya kepada sekalian para ulama dan para tabiin. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Beta bersyukur … Read full speech

Persidangan Kali Ke 150 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Segala puji untuk Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan rahmat, inayat dan izin … Read full speech

Majlis Perasmian Minggu ICT Perak 2005

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera Bismillahir Rahmanir Rahim. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin dari Nya juga Beta dapat berangkat hadir untuk menyempurnakan perasmian “Minggu ICT Perak 2005” dan melancarkan “Pelan Induk ICT Perak”. Langkah Kerajaan Negeri menyediakan Pelan Tindakan Strategik Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT) adalah satu langkah bijak dan amat bertepatan. … Read full speech

Perasmian Institut Tadbiran Islam Perak (INTIM)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahir Rahmanir Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan semesta alam yang menguasai segala khazanah ilmu. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, para keluarga dan para sahabat Baginda, seterusnya kepada sekalian para ulama dan para tabiin. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Beta bersyukur … Read full speech

Majlis Perasmian Muzakarah Ulama’

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bismillahir Rahmanir Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan yang menguasai segala kekayaan di bumi dan di langit. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, para keluarga dan para sahabat Baginda, seterusnya kepada sekalian para ulama dan para tabiin. Semoga memperoleh ihsan di hari … Read full speech

Perasmian Bangunan Majlis Daerah Tanjong Malim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bismillahir Rahmanir Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan yang menguasai seluruh alam dan penghidupan. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, para keluarga dan para sahabat Baginda, seterusnya kepada sekalian para ulama dan para tabiin. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. 2. Beta … Read full speech

Majlis Munaqasyah Falak: Pengkisahan Tokoh Falak Almarhum Tuan Haji Mohd Khair Bin Haji Mohd Taib

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bismillahir Rahmanir Rahim Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam begitu juga ke atas keluarga dan semua pihak yang menerima kepimpinan Baginda. 2. Beta bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah izinNya kita dapat hadir di majlis … Read full speech

Ulang Tahun Hari Keputeraan Yang Ketujuh Puluh Tujuh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yussuf Izzuddin Shah Ghafarullahu-lah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Bismillahir Rahmanir Rahim Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala; Tuhan Maha Berkuasa lagi Maha Mengetahui di atas segala sesuatu – lalu memilih dari kalangan makhluk Nya untuk dikurniakan darjat dan dianugerahkan kemuliaan. Hamba-Mu berdiri dengan segala kerendahan sifat, dengan ingatan yang bening – dengan hati yang hening, penuh keinsafan – … Read full speech

Charity Banquet In Conjunction With The Opening Ceremony Of The International Conference On Oral Health

Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin dari Nya juga Beta dapat berangkat ke “International Conference on Oral Health” dan pelancaran “Tabung Kebajikan Pergigian” dibawah kelolaan Fakulti Pergigian Universiti Malaya. Semoga kedua-dua usaha murni ini mendapat kejayaan dan keredaan ILAHI. I am delighted to be here … Read full speech

Kongres Pendidikan Melayu Kedua

“BANGSA MELAYU: MENCANAI MINDA – MEMBENTUK SIKAP” Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahi Rahmani Rahim MUKADIMAH Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah menentukan tugas dan tanggung jawab di kalangan makhluk Nya. Ya Allah, Tuhan yang menguasai semesta alam, hamba Mu melafazkan kalimah kesyukuran atas anugerah rahmat Mu, memungkinkan hamba Mu, menjejak kaki di Majlis … Read full speech