Oman Islamic Economic Forum 2013

“DEVELOPING A VIABLE MODEL OF ISLAMIC FINANCE IN MALAYSIA” Your Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all. This year marks the 30th year of official diplomatic relations between the Sultanate of Oman and Malaysia. Over this period, our bilateral relations have achieved significant development in a … Read full speech

Mesyuarat Khas Dewan Negara Perak

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, serta kepada para ulama dan para tabiin; semoga memperoleh ihsan sehingga ke hari kebangkitan. 2. Mesyuarat Khas Dewan Negara Perak pada petang ini diadakan dengan notis … Read full speech

Mesyuarat Dewan Negara Perak Kali Ke 152

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, yang mengurniakan darjat dan kebesaran, amanah dan tanggung jawab, di kalangan para hamba Nya. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, serta para ulama dan para tabiin; semoga memperoleh ihsan sehingga ke hari … Read full speech

Ulang Tahun Hari Keputeraan Kelapan Puluh Lima Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah

  Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Maha suci ALLAH yang memiliki segala Kerajaan; Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.[1] Selawat dan kesejahteraan ke atas Rasul Junjungan, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam semulia-mulia kejadian dan sebaik-baik teladan; limpahkan rahmat ke atas Baginda, begitu juga ke atas keluarga dan para sahabat Baginda yang merupakan … Read full speech

Pengumuman Pembubaran Dewan Negeri Perak Kedua Belas

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga serta para sahabat Baginda, begitu juga kepada para ulama dan para tabiin; semoga memperoleh ihsan sehingga ke hari kebangkitan. 2. Mamanda Menteri Besar, Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Diraja … Read full speech

Istiadat Meletak Kerja Sempena Sambutan Ulangtahun Keputeraan Ke 85

Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera. Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, serta para ulama dan para tabiin. Semoga memperoleh ihsan sehingga ke hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin … Read full speech

Majlis Konvokesyen Kelapan Belas Peperiksaan Sijil Amalan Guaman Tahun 2012

Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin dari Nya juga, Beta dapat berangkat ke Majlis Konvokesyen Peperiksaan Sijil Amalan Guaman kali kelapan belas. 2. Dalam tahun 2012, lapan ratus enam puluh (860) calon mengambil peperiksaan Sijil Amalan Guaman. Dari jumlah tersebut, hanya tiga ratus lima puluh … Read full speech

Mesyuarat Dewan Negara Perak Kali Ke 151

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala, yang mengurniakan darjat dan kebesaran, amanah dan tanggung jawab, di kalangan para hamba Nya. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, ahli keluarga dan para sahabat Baginda, serta para ulama dan para tabiin. Semoga memperoleh ihsan di hari kebangkitan. … Read full speech

Persidangan Ke 182 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak (MAIPK)

Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji milik Allah Subhanahu Wata’ala. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, ahli keluarga dan para Sahabat Baginda serta kepada para Tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan sehingga ke hari kebangkitan. 2. Alhamdulillah, Persidangan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak kali … Read full speech

Majlis Wacana Perpaduan Ummah Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka

“PERPADUAN UMMAH; HARAPAN, REALITI DAN CABARAN” Bismillahi Rahmani Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji milik ALLAH Subhanahu Wata’ala. Salawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam, juga ke atas keluarga dan para sahabat Baginda; seterusnya ke atas para tabiin dan para ulama. Semoga memperoleh ihsan sehingga hari kebangkitan. 2. Dewan Bahasa … Read full speech